loader-logo

LEASING POJAZDÓW W NOWYCH REALIACH POLSKIEGO ŁADU

Rok 2022 przynosi nam sporo zaskakujących zmian. Wielu z nas, budząc się 1 stycznia będzie musiało stawić czoła bólowi głowy, skumulowanemu przez posylwestrowe szaleństwa, galopującą inflację czy horrendalne podwyżki cen energii. O ile pierwszy z tych powodów jest realny do zaleczenia, tak pozostałe będą przez dłuższy czas pozostawiać trwały ślad w naszych portfelach. Na domiar złego, właśnie od 1 stycznia 2022 r. zaczynają obowiązywać w naszym kraju przepisy tzw. Polskiego Ładu, które dla wielu z naszych rodaków nie będą powodem do radości.

Jedną z rewolucji, jakie ze sobą niosą, są zmiany dotyczące leasingu pojazdów. Do tej pory powszechną praktyką stosowaną przez indywidualne działalności gospodarcze oraz spółki cywilne, był tzw. wykup prywatny auta po zakończeniu umowy leasingowej, bez wprowadzania go do majątku firmy. Pozwalało to na sprzedaż danego środka trwałego po upływie min. 6 miesięcy bez konieczności zapłaty PIT.

Polski Ład, czyli nowelizacja z 29 października 2021 r. ustawy o PIT, CIT i innych ustaw (Dz.U. poz. 2105) dokonuje diametralnej zmiany obecnych zasad. Od początku 2022r. przychód ze sprzedaży środka trwałego (czyli np. samochodu) wykupionego z leasingu do majątku osobistego, będzie przez 6 kolejnych lat uznawany za przychód z działalności gospodarczej, a co za tym idzie wniesie dla podatnika konieczność uiszczenia podatku PIT od sprzedaży.

Czy to koniec niespodzianek? Okazuje się, że nie. Nowe zasady naliczania wysokości składki zdrowotnej spowodują, że przedsiębiorcy będą obciążeni dodatkową koniecznością zapłaty do ZUS składki wyliczonej od dochodu ze sprzedaży auta (4,9% lub 9% w zależności od wyboru metody opodatkowania).

Warto przy okazji dodać, że jeśli przedsiębiorca zdecyduje się nadal wykorzystywać w prowadzonej działalności gospodarczej samochód wykupiony z leasingu do celów prywatnych, wówczas do kosztów firmy będzie mógł zaliczyć jedynie 20% wartości poniesionych wydatków.

Eksperci rynku samochodowego prognozują, że wprowadzona reforma przyczyni się w najbliższych latach do wzrostu popularności tzw. wynajmu długoterminowego. Symulacje finansowe pokazują, że koszt 3-letniego leasingu operacyjnego połączonego ze sprzedażą auta na nowych zasadach (Polski Ład) będzie średnio o około 20 % droższy od kosztu wynajmu.

Sprytni specjaliści od przepisów prawnych już znaleźli furtkę, która pozwala na ominięcie kosztownych obciążeń. Jeśli przedsiębiorca po dokonaniu prywatnego wykupu samochodu z leasingu, przekaże go w formie darowizny bliskiemu członkowi rodziny (1-linia pokrewieństwa), to osoba obdarowana będzie mogła sprzedać auto bez podatku na dotychczasowych zasadach, czyli po upływie min. 6 miesięcy.

Poprzedni post