loader-logo

Dla Techników

  • Home
  • Dla Techników

Staramy się patrzeć szeroko na kwestie finansowania branży medycznej w Polsce, dlatego wspieramy także takie specjalności, jak:

  • Technicy dentystyczni
  • Optycy
  • Optometryści
  • Fizjoterapeuci
  • Elektroradiolodzy
  • Higienistki i asystentki stomatologiczne

Każdy z powyższych specjalistów może liczyć na nasze pełne zaangażowanie w temacie organizacji finansowania zakupów sprzętu i wyposażenia. Mamy wiedzę i doświadczenie w korzystaniu z uproszczonych procedur, pozwalających uzyskać finansowania na bazie jedynie dowodu osobistego i dyplomu.

Zapraszamy do współpracy.