loader-logo

NISKIE STOPY PROCENTOWE, CZY TO SIĘ OPŁACA?

Wysokość raty leasingowej, kredytowej bądź pożyczkowej jest wynikiem oprocentowania danego produktu. Z kolei wysokość oprocentowania uzależniona jest zwykle od dwóch głównych czynników: marży oraz wysokości bazowej stopy procentowej. O ile marża jest parametrem indywidualnie proponowanym przez podmiot finansujący, tak wysokość stopy procentowej ma swój odgórnie ustalony dla całego rynku poziom.  W przypadku finansowania w naszej rodzimej walucie PLN, banki i firmy leasingowe wykorzystują najczęściej jako stopę procentową różne warianty stopy WIBOR

W 2015 r. mieliśmy do czynienia z ostatnią dużą obniżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP). Wielu z Państwa odczuło to w swoich bieżących ratach, które w konsekwencji stały się niższe. Od tamtego czasu wahania WIBORU były można rzec minimalne i nie wpływały znacząco na wysokość spłaty comiesięcznego zadłużenia. 

Sytuacja zmieniła się diametralnie w bieżącym roku. Po wprowadzeniu przez rząd stanu epidemicznego, RPP zdecydowała się 3-krotnie ściąć wysokość stóp procentowych, argumentując swoją decyzję koniecznością ratowania gospodarki i ułatwieniem dostępności kredytów dla przedsiębiorców. Czy ta decyzja była słuszna? Zdania ekonomistów na ten temat są mocno podzielone. Niemniej jednak doprowadziło to w konsekwencji do rekordowo niskiego poziomu WIBOR-u, a to z kolei poskutkowało kolejną obniżką wysokości rat klientów.

NISKIE STOPY PROCENTOWE, A DOSTĘPNOŚĆ KREDYTÓW

Praktyka pokazała niestety, że stan bardzo niskich stóp procentowych ma również gorsze oblicza. Wiele banków mocno zredukowało swoją ofertę kredytową. Niektóre produkty z ich portfolio przestały być po prostu dla nich opłacalne. Jednocześnie w obliczu spadku sprzedaży, banki zaczęły przykładać dużą wagę do tzw. dodatkowych opłat kredytowych tj. prowizji, opłat manipulacyjnych, różnorodnych opłat za czynności operacyjne. 

Nieco inaczej sytuacja wygląda w sektorze firm leasingowych. Główne zmiany pojawiły się w kontekście ograniczeń finansowania branż, które zostały najbardziej dotknięte przebytym lockdownem i straciły przez to płynność finansową. Sektor medyczny nie ucierpiał w tym wypadku mocno i większość dedykowanych uproszczonych procedur zostało utrzymanych przez leasingodawców na tych samych zasadach.

STAŁA STOPA PROCENTOWA SPOSOBEM NA BEZSTRESOWĄ INWESTYCJĘ

Zapewne nie wszyscy z Państwa wiedzą, że decydując się na finansowanie w formie pożyczki bądź leasingu, mogą Państwo zdecydować o modelu oprocentowania danego produktu. Zazwyczaj można dokonać wyboru między kilkoma wariantami zmiennej stopy WIBOR lub zdecydować się na stałe oprocentowanie produktu, które gwarantuje niezmienną wysokość raty przez cały okres finansowania. Jak nietrudno się domyśleć, wysokość stałej stopy procentowej jest z reguły wyższa w stosunku do WIBOR-u. W kontekście kilkuletnich inwestycji może jednak przynieść wymierne korzyści i zapewnić stabilność Państwa budżetu, niezależnie od sytuacji gospodarczej w kraju i poziomu stóp procentowych, ustalanych przez RPP. 

Warto o tym pomyśleć zwłaszcza teraz, w okresie rekordowo niskich wysokości stóp. W wielu przypadkach okazuje się bowiem, że aktualny poziom stałego oprocentowania jest niższy niż ten oparty na WIBOR w pierwszych miesiącach tego roku. Nikt z nas nie wie, jak długo będziemy mieli do czynienia z takim stanem rzeczy oraz kiedy i w którą stronę RPP dokona jakichś zmian. Wybierając dłuższy okres finansowania, warto poświęcić chwilę na analizę i mądre podjęcie decyzji o wyborze sposobu oprocentowania Państwa inwestycji. 

Zachęcam do kontaktu. Z przyjemnością przygotuję dla Państwa warianty porównawcze różnych opcji oprocentowania i postaram się przybliżyć wszystkie wady i zalety takich rozwiązań.